O nas

Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” działa na rzecz osób niepełnosprawnych od 2003 roku. Celem działalności naszego Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, walka o poszanowanie ich praw, ułatwianie im adaptacji do życia w społeczeństwie a także wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych. Nasze cele staramy się realizować poprzez organizacje turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych takich jak:
„Zajączek”
„Dzień Dziecka”
„Mikołaj”
wycieczek jedno i wielodniowych
hipoterapii
warsztatów terapii zajęciowej
kółek zainteresowań.
W 2009 roku dzięki wsparciu ze strony powiatu, miasta, sponsorów oraz zaangażowaniu rodziców w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica udało się nam otworzyć gabinet rehabilitacyjny. Dzięki niemu niepełnosprawni mają dostęp do bezpłatnej rehabilitacji i, co nie mniej istotne, do nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.