Rehabilitacja

Rehabilitacja medyczna - kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym Celem naszej rehabilitacji jest: Powszechność - każdy ma prawo do rehabilitacji, niezależnie od rozpoznania, i rokowania. Kompleksowość - działanie prowadzone przy użyciu wielu terapii i technik. Ciągłość - rehabilitacja jest procesem ciągłym, rozpoczęty proces rehabilitacji jest kontynuowany do końca wg indywidualnych potrzeb chorego.