Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie”

Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” działa na rzecz osób niepełnosprawnych od 2003 roku.

O nas

Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” działa na rzecz osób niepełnosprawnych od 2003 roku.

Przekaż 1% podatku

Co roku możesz nieść realną pomoc. Wystarczy, że przekażesz 1% podatku. Więcej informacji poniżej.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? A może chcesz się z nami skontaktować? Zapraszamy do zakładki.

O nas

Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” działa na rzecz osób niepełnosprawnych od 2003 roku. Celem działalności naszego Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, walka o poszanowanie ich praw, ułatwianie im adaptacji do życia w społeczeństwie a także wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych. Nasze cele staramy się realizować poprzez organizacje turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych takich jak:

W 2009 roku dzięki wsparciu ze strony powiatu, miasta, sponsorów oraz zaangażowaniu rodziców w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica udało się nam otworzyć gabinet rehabilitacyjny. Dzięki niemu niepełnosprawni mają dostęp do bezpłatnej rehabilitacji i, co nie mniej istotne, do nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

phoca_thumb_l_img_6687
phoca_thumb_l_004

Przekaż 1% podatku

27 stycznia 2010 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Oznacza to, że jesteśmy uprawnieni do zbierania 1% podatku.

By móc nam go przekazać w zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nazwę naszego Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie”

oraz numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS 0000198968.

 

Wpłat można dokonywać również bezpośrednio na nr konta podany poniżej:

Bank Spółdzielczy o/Czechowice-Dziedzice

70 8453 0002 0000 3939 2000 0010