Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku

27 stycznia 2010 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Oznacza to, że jesteśmy uprawnieni do zbierania 1,5% podatku.

By móc nam go przekazać w zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nazwę naszego Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie”

oraz numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS 0000198968.

 

Wpłat można dokonywać również bezpośrednio na nr konta podany poniżej:

Bank Spółdzielczy o/Czechowice-Dziedzice

70 8453 0002 0000 3939 2000 0010

 

1,5% podatku